Grad Pleternica poziva! Na prijavu korisnika programa “Pomoći u kući” | Pleter Portal


22. 06. 2018. 7:52:59   IgreKlik - Igrice online IgreKlik - Igrice online IgreKlik - Igrice online

Grad Pleternica poziva! Na prijavu korisnika programa “Pomoći u kući”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03- 01/2-17-56 od 14. listopada 2017. Godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciranju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi- program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0023, KLASA: 910-04/17-07/52, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1 od 1.prosinca 2017. godine, Gradonačelnica Grada Pleternice, objavljuje

The 300-135 exam pdf noise from the insects is so loud, that 300-115 study guides it may be heard even 300-075 exam book in a vessel anchored 300-135 exam pdf several hundred yards from 300-115 study guides the shore; yet 300-075 exam book within the recesses of the 300-075 exam book forest 300-135 exam pdf a universal 300-115 study guides silence 300-135 exam pdf 300-135 exam pdf appears to reign. To a 300-115 study guides 300-115 study guides person 300-135 exam pdf fond of natural 300-135 exam pdf history, such 300-135 exam pdf a day as this, 300-135 exam pdf brings with it a deeper 300-075 exam book pleasure than 300-135 exam pdf he ever can hope again 300-115 study guides to 300-075 exam book 300-075 exam book 300-115 study guides experience.

After wandering 300-135 exam pdf about for some hours, 300-075 exam book I 300-115 study guides returned to the landing-place; but, 300-135 exam pdf before reaching 300-075 exam book 300-075 exam book 300-075 exam book it. I was overtaken by 300-115 study guides a tropical storm. 1 tried to find shelter under a tree 300-115 study guides 300-135 exam pdf which was so thick that it would never have been 300-075 exam book penetrated by 300-115 study guides common English rain; but 300-115 study guides here, in a couple of minutes, a little torrent flowed down the trunk. It is to this violence of the 300-075 exam book 300-075 exam book rain we must attribute the verdure at the bottom 300-135 exam pdf of the thickest 300-075 exam book woods: if the showers were like 300-115 study guides those of a 300-075 exam book colder climate, the greater part would be absorbed or evaporated 300-135 exam pdf 300-075 exam book 300-115 study guides before it reached the 300-135 exam pdf ground. I will not at present attempt to describe the gaudy scenery of this noble bay, because, in our homeward voyage, we called here a second time, and I shall then have occasion to 300-115 study guides remark 300-115 study guides on it.

Javni poziv starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Zaželi i ostvari“

Grad Pleternica objavljuje Javni poziv na iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu projekta „Zaželi i ostvari“
Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju za primanje usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu programa pomoći u kući.

1. Tko se može prijaviti?

– osobe starije životne dobi,
– osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu,
– osobe sa invaliditetom,
– osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi
Osobe kojima je predmetna usluga potpore i podrške osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora, ne može biti korisnik potpore i podrške unutar ovog pojekta.

2. Koje se usluge pružaju?

– Pomoć u obavljanju kućanskih poslova
– Pomoć u održavanju osobne higijene
– Pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
– Pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava računa, dostava pomagala, lijekova, plaćanje i sl.)
3. Prijavi je potrebno priložiti
– Kopiju osobne iskaznice
– Popunjena prijavnica iskaza interesa za primanje usluga programa pomoći u kući (može se preuzeti na web-stranici Grada Pleternice ili osobno u Gradu Pleternici, Ivana Šveara 2, 34310 Pleternica)

4. Način prijave i rok
Prijave se dostavljaju putem obrascu u zatvorenoj koverti na adresu: „Grad Pleternica, Ivana Šveara 2, 34310 Pleternica, s naznakom: „Zaželi i ostvari“, poštom ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Grada Pleternice.

Kontakt za više informacija:
Grad Pleternica, Ivana Šveara 2,
Tel: 034/251-046
E-mail: grad@pleternica.hr

Izvor:www.pleternica.hr

Autor:


NAJČITANIJE