“Ivan Švear” | Pleter Portal


16. 08. 2018. 8:04:45   IgreKlik - Igrice online IgreKlik - Igrice online IgreKlik - Igrice online

“Ivan Švear”

Rođen je u Ivanić-Gradu u obrtničkoj obitelji gdje je završio pučku školu, a školovanje nastavlja u Zagrebu te upisuje studij teologije jer pokazuje izrazito zanimanje za svećenstvo. Zanimala ga je i politika, imao je smisla za poeziju te je i sam često pisao pjesme. Po završetku studija teologije bio je kapelan u Bedenici i Virju (1789.), te kateheta u Požegi (1813.). Predavao je gramatiku i bio je vrlo poštovan profesor požeške gimnazije. 1816. postaje župnikom u Požeškim Sesvetama, te se bavi župskim i znanstvenim radom. Kao sesvetski župnik uredio je župno gospodarstvo i sastavio vrlo vrijednu župnu spomenicu. Izvrsno se služio latinskim i njemačkim jezikom, pa je tako napisao, uz brojne druge, pjesmu na latinskom “Spomenica Požeških Sesveta” (tiskana 1842.), koja govori o povijesti te župe.
Ivan Švear od rane mladosti bavio se povijesno-istraživačkim radom, posebice ga je zanimala moguća povezanost Hrvata, Srba i Slavena s Ilirima. Za života prikupio je opsežnu povijesnu građu koja se bavila tom tematikom. U šezdesetoj godini života počeo je pisati svoju prvu knjigu “Ogledalo Iliriuma” što je prva hrvatska pisana povijest. Djelo je pisao tijekom četiri godine, no nažalost nije doživio i izdanje istog – ono je posthumno izlazilo u Zagrebu od 1839. do 1842. Povijesno gledano u tom djelu Švear zagovara tezu da su Iliri autohtoni, a Slaveni njihovi potomci. U prva tri sveska obrađuje staru povijest do 1114. godine, a 4. svezak do 1790. služeći se pritom i požeškim samostanskim ljetopisima koji su kasnije izgorjeli. Švearovo djelo ima posebno značenje, jer je prva narodna povijest pisana hrvatskim (narodnim) jezikom te predstavlja i veliki obol unutar hrvatskog narodnog preporoda.

U spomen na Ivana Šveara, srednja škola u Ivanić-Gradu te jedna od ulica u Pleternici nose njegovo ime.
“Ogledalo Iliriuma, iliti Dogodovština Ilirah, Slavinah, stražnji put Horvatah zvanih od potopa, to jest god. sveta 1656. : na četiri strane razdeljena : Strana I. (od potopa, to jest god. Sveta 1656. do god. Rima 714.) / po dugoterpnom poslu na svetlo dana od Ivana Šveara” (tiskano 1839.-1842.)
“Spomenica Požeških Sesveta” (tiskano 1842.)

Izvor”Wikipedia”

Autor:KONTAKT

e-mail: info@pleter-portal.hr
Tel.:+385 99 684 5635

Uvijeti korištenja
Kolačići